ההשתתפות במבצע מהווה אישור לפנייה בהצעות שיווקיות מטעם קבוצת המגזינים.
הריני מאשר שקראתי את התקנון